Skip to content

Kim jest doula?

Doula jest po to, aby Cię wspierać.

“Doula to wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca
ciągłe niemedyczne, emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie.”

We współczesnym świecie doula zapewnia rodzącym opiekę i wsparcie, jakie w kulturach tradycyjnych udzielają bliskie, doświadczone kobiety. Takie wsparcie jest szczególnie cenne dla osób mieszkających daleko od swojej rodziny np. za granicą.

Doule pracują z różnymi narzędziami. Jest to przede wszystkim wiedza, dobre słowo, dotyk, techniki masażu (np. masaż rebozo, akupresura), aromaterapia, techniki relaksacyjne, itp. Doule oferują różne usługi. Wspierają w ciąży, prowadzą zajęcia edukacyjne i przedporodowe, towarzyszą przy narodzinach, pomagają w trakcie połogu i karmienia piersią. Ile doul tyle form wsparcia, jednak można je podzielić na trzy główne askepty:

Doula to wsparcie informacyjne. Ma ona wiedzę na temat ciąży, porodu i połogu. W swojej pracy często pomaga kobiecie przebrnąć przez gąszcz dostępnych informacji i systematyzuje jej wiedzę. Może pomóc także w stworzeniu planu porodu. Wiele doul opiera swoją pracę na Medycynie Opartej na Dowodach Naukowych czy Rodzicielstwie Opartym na Dowodach Naukowych. Dlaczego? Ponieważ papier czy internet przyjmie wszystko i czasami łatwo się pogubić w tym szumie informacyjnym. Nauka jest obiektywna. Doule opierają się także na swoim doświadczeniu, ale zawsze starają się być obiektywne i udzielać rzetelnych informacji.

Doula to także wsparcie fizyczne. Zna ona wiele niemedycznych technik łagodzenia bólu porodowego. Może np. masować, czy stosować akupresurę. Pomaga się poruszać, znajdować dogodą pozycję w trakcie porodu, radzić sobie ze skurczami. Ten rodzaj wsparcia jest bardzo  istotny bo czasem nie zdajemy sobie sprawy z dobrodziejstw aktywnego porodu.

Wsparcie emocjonalne to przede wszystkim słuchanie i empatia. Bycie z kobietą tu i teraz. Ten
rodzaj wsparcia często pomaga uwolnić się od napięć, nie wstydzieć się swoich emocji. Kobieta, która doświadcza wsparcia emocjonalnego może bez obaw wyrażać swoje uczucia, bo wie że nie będzie oceniania. To ułatwia poród i poradzenie sobie z połogiem. Doula pomaga budować dobrą atmosferę wokół porodu i wspiera emocjonalnie w początkach macierzyństwa.

Te trzy rodzaje wsparcia są stosowane zarówno na etapie ciąży, porodu, a także po porodzie. Praca douli nie kończy się przy narodzinach dziecka. W trakcie połogu może pomagać w opiece nad noworodkiem, karmieniu piersią czy pomóc w domowych czynnościach. Oferta doul jest bardzo różnorodna więc warto zawsze dopytać na co można liczyć.

Należy podkreślić, że doula nie wchodzi w kompetencje ojca, personelu medycznego czy też innej osoby towarzyszącej. Doula nie zastępuje położnej czy lekarza położnika! Doula nie może uczestniczyć w porodzie bez asysty medycznej. Jej rola jest zupełnie inna. Ma czuwać przy kobiecie, odpowiadać na jej potrzeby. Doula jest dla kobiety. Szanuje jej decyzje i wspiera ją w jej wyborach. Może towarzyszyć rodzącej zarówno przy porodzie naturalnym jak i przy porodzie przez cesarskie cięcie. Ma ją wspierać no matter what.

 

 

Badania naukowe potwierdzają, że wsparcie douli:

Doule działają na całym świecie, zrzeszają się i wspierają. W styczniu 2015 roku doula została zarejestrowana w Polsce jako zawód. Więcej informacji o doulach możesz znaleźć na stronach: Dona International lub Stowarszysznie Doula w Polsce. Doule działają aktywnie także na Islandii, a ich usługi są coraz bardziej popularne.