Skip to content

Termin porodu

Czyli co właściwie oznacza ta data

W tym temacie i zrozumieniu pojęcia “termin porodu” panuje wiele niedomówień i zamieszania. Bardzo często datę podaną nam przez lekarza czy położną uważamy za coś  niepodważalnego, a to błąd! .

Termin porodu to nic więcej jak informacja kiedy mniej więcej urodzi się dziecko. A to mniej więcej przypada na około 4 tygodnie .Dzieci urodzone w terminie to te, które przyjdą na świat od końca 37tc do 42tc! .

Data widniejąca w  karcie ciąży wypada przeważnie na środek tego okresu, czyli w okolicy 40 tygodnia (w zależności od metody jaką się posługiwano w celu jej ustalenia).Irena Chołuj nazywa tę datę “środkową datą terminu porodu” co jest bardzo trafnym określeniem. 

Raptem 4-5% dzieci przychodzi na świat zgodnie podaną datą! Natomiast w terminie rodzi się ich zdecydowana większość dzieci. Zatem jeśli Twój termin porodu został wyznaczony na 1 stycznia , a  w kalendarzu już widnieje trzeci, piąty, a nawet dziesiąty stycznia – to nie rodzisz po terminie. Nie jest to ciąża przenoszona, czy przeterminowana – jak często można usłyszeć

Natomiast jeśli twoja akcja porodowa rozpocznie się w okolicy 38-39 tc. czyli np. 23 grudnia , to dziecko nie będzie urodzone przed terminem. Nie będzie to też wcześniak. W tym wypadku dziecko także urodzi się w terminie!

Indukcja porodu

Na Islandii w  prawidłowo przebiegającej ciąży zaprasza się na wywołanie porodu ze względu na wiek ciąży w okolicy 41+3. Nie jest to jednak sztywna data. Zależy ona od takich czynników jak między innymi dzień tygodnia (czy wypada w weekend czy nie) od natężenia pracy na oddziale itp. Zatem równie dobrze możesz zostać umówiona na indukcję (wywołanie) dwa/trzy dni później lub wcześniej. W przypadku komplikacji w ciąży czy chorób współtowarzyszących takich jak np. cukrzyca ciążowa, czy utrzymujące się podwyższone ciśnienie termin indukcji może zostać zaplanowany wcześniej np. już w okolicy 40 tygodnia ciąży. Ale te wszystkie kwestie omówi z tobą położna/lekarz uwzględniając twoją indywidualną sytuację położniczą. 

Informator

Zapisz się do mailowego informatora
"Rodzę na Islandii"

.